Vanaf € 50,- gratis verzending
Verzending binnen 1 tot 2 werkdagen
Verzending binnen de EU
Veilig betalen

Privacy charter van Zaden op Maat. (Versie 16/10/2023)

Wil je weten hoe we bij Zaden op Maat zorg dragen voor je gegevens? Lees dan deze gedragscode. We leggen in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.


Toepassing
Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de entiteiten behorende tot Zaden op Maat. Lees dit privacy charter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Zaden op maat.
 
1. Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, … Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Voor zover je dit zelf hebt meegedeeld, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je interesses, hobby’s, beroep, leeftijd, gezinsleven,… Ook via het gebruik van onze website, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen. Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële b2b-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.


2. Waarom verzamelen we deze gegevens?
In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen.
Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren.
Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

3. Klantenkaart en cookies
Zaden op Maat verzamelt je gegevens via verschillende kanalen. We verzamelen bijvoorbeeld je aankoopgegevens via de klantenkaart, apps, logins enz. Daarnaast verzamelt Zaden op Maat je gegevens ook wanneer je de website van Zaden op Maat bezoekt of je doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies, of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen. Voor meer informatie rond het gebruik van cookies, kan je onze cookie policy raadplegen.
Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.


4. Beheer van de gegevensdatabanken
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Zaden op Maat, Wijngaard 14, 2275 Lille (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot Zaden op Maat. Bij Zaden op Maat zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen, hebben we voor de gegevens verzameld in België vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België.
Alle persoonsgegevens worden bijgehouden totdat je zelf vraagt om uw gegevens te laten schrappen. Zie hiervoor punt 6.

5. Overdracht aan derde partijen
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Zaden op Maat. Zaden op Maat beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.
We doen occasioneel wel beroep op een externe softwareleverancier. Dit houdt onder meer in dat de softwareleverancier toegang heeft tot de gegevens van Zaden op Maat. We voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we in deze samenwerking er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra de samenwerking wordt stopgezet die verwerker de opdracht heeft voltooid.


6. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?
Wanneer je klant wordt van Zaden op Maat bewaren wij bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan de klantendienst van Zaden op Maat waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Zaden op Maat zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online profiel op de website en apps van Zaden op Maat.